אודות

מהו הומוס?

IMG_7319

הומוס תולעים הינו חומר אורגני מיוצב, הנוצר מאינטראקציה בין תולעים אדומות ומספר סוגי מיקרואורגניזם מועילים בתהליך סביבתי מבוקר.

התוצר הסופי של עבודת תולעים אדומות בשילוב המיקרואורגניזם המועיליםידוע במספר תכונות, המועילות לתכולתה הכימית של הקרקע ולתכונותיה הפיזיות. כמו כן הומוס מביא להשפעה חיובית על המרכיבים הביולוגיים של הקרקע והצומח.

הומוס תולעים הוכח במחקרים כמעודד צימוח ונביטה, וכמגדיל תפוקת יבולים- הן בשטחים פתוחים והן בחממות. הומוס תולעים משמש להגדלת תפוקת היבולים בזכות הזמינות הגבוהה יותר של חומרים אורגניים ומינראלים לצמח בהשוואה לתכולה של חומרים אלו בתערובות קרקע מסחריות, וכמו כן להימצאות רבה יותר של אוכלוסיות מיקרואורגניזם מועילות לצמח ולקרקע בהומוס לעומת תערובות קרקע מסחריות מוכנות.

ורמיקס הומוס תולעים – תהליך ותיעוד שלבי עבודה

שלב 1 – ערבוב חומרי הזנה להכנת קומפוסט.

שלב 2 – שלב תרמופילי בהכנת הקומפוסט.

שלב 3 – שלב מזופילי, הקומפוסט מעוכל על ידי תולעים אדומות.

שלב 4 – סינון ואריזת המוצר המוגמר, הומוס תולעים ורמיקס.

חומרי ההזנה:

בחברת "ורמיקס", אנו משתמשים בשלושה חומרי הזנה בלבד לייצור הומוס:

שני חומרי ההזנה המרכזיים הם זבל פרות מחצרות רפת קיבוץ חורשים וזבל סוסים מאורוות צור משה.

חומרי ההזנה נלקחים אך ורק משני מקורות אלו.

חומר ההזנה המשני הוא תחמיץ משדות קיבוץ חורשים, אשר יחד עם זבל הפרות והסוסים משלים את מתכון הכנת הקומפוסט התרמופילי.

שלושת חומרי ההזנה נלקחים אך ורק מהמקורות שהוזכרו למעלה ולא משום מקור אחר.

הכנה ותיעוד של קומפוסט תרמופילי

IMG_7250שיטת הכנת הקומפוסט: הקומפוסט נמצא במבנה מקורה ומתוכנן הנדסית לייצור קומפוסט מחומרי ההזנה בשיטת אוויר מאולץ.

שלושת חומרי ההזנה מעורבבים ומוכנסים לתאים שתוכננו להכנת הקומפוסט בשיטת אוויר מאולץ (חומרי ההזנה מאווררים על ידי מפוח).

התהליך התרמופילי של הכנת הקומפוסט (חום גבוה מעל 55 מעלות צלסיוס למשך מספר ימים) מסתיים לפני שהוא מועבר לעיכול על ידי תולעים אדומות.

הקומפוסט נבדק ונמדד בתדירות גבוהה על מנת להבטיח שחומרי ההזנה בכל תא יגיעו לטמפרטורה של 55-70 מעלות צלסיוס לפרק זמן מינימאלי של שלושה ימים ברצף לפני שמועברים לתהליך העיכול על ידי התולעים ליצירת הומוס משובח ואיכותי. רישום מדידות הטמפרטורה מתועד ונמצא באתר.

רישום הכנת הקומפוסט כולל:

 • מספר תא
 • טמפרטורה ותאריך שבו נמדדה
 • מספר הימים שהקומפוסט נמצא בתהליך
 • נפח, משקל, ויחסי חומרי ההזנה להכנת הקומפוסט
 • יחסי פחמן: חנקן

תוצאות הכנת הקומפוסט

ורמיקס מבצעת את תהליך הכנת הקומפוסט התרמופילי בשיטת אוויר מאולץ לפני העברתו לתהליך העיכול על ידי התולעים על מנת :

 • להגיע לטמפרטורה גבוהה מספיק בכדי להביא לירידה בכמות הפתוגנים
 • להגיע לטמפרטורה גבוהה מספיק על מנת להשמיד את כל הזרעים הנמצאים בחומרי ההזנה כולל זרעי עשבים.
 • לייצר מוצר איכותי והומוגני לתהליך העיכול על ידי התולעים

שלב ייצור ורמיקס (תהליך עיכול הקומפוסט על ידי התולעים)

Vermix | About

שיטת הכנת ורמיקס: הקומפוסט שהוכן בתהליך התרמופילי הוא המזון היחידי שמוגש לעיכול על ידי התולעים האדומות וייצורהומוס ורמיקס.

המתקנים שתוכננו הנדסית לייצור ורמיקס הם חלק קריטי וחשוב בתהליך ההכנה. מתקנים אלה המכילים מיליוני תולעים אדומות נמצאים במבנה סגור ומבוקר אקלימית על מנת לשמור על סביבת גידול אופטימאלית לגידול תולעים אדומות בריאות.

מדידות בהכנת ורמיקס: נתונים אלה נמדדים בתדירות קבועה:

 • תכולת לחות במתקני התולעים
 • טמפרטורה במתקני התולעים
 • לחות וטמפרטורה במבנה
 • כמות המזון המוגש לתולעים
 • ריבוי וצפיפות התולעים

סינון ואריזה

ורמיקס מסונן ומנופה על מנת לשמור על אחידות ואיכות המוצר ונארז באריזות בגדלים שונים.

יתרונות השימוש בורמיקס:

 • ניתן לדשן ולשפר את איכות הקרקע וביצועי הצמח כל השנה
 • ורמיקס נותן בריאות קרקע לאורך זמן
 • מעולה בהעשרת קרקע לזריעה או לשתילות חדשות
 • משפר נביטה ומפחית את הלם העברת הצמח
 • משפר צמיחת שורשים ואת מבנה השתרשות הצמח
 • שחרור מהיר של חומרי מזון הזמינים לצמח (אין חשש לכווייה לצמח)
 • מבנה קרקע משופר ונקבובי לסביבת שורש טובה יותר
 • מאפשר חדירה ואחיזת מים יעילה יותר בקרקע
 • היצע גדול של חומרים מזינים מסיסים במים לצמחים
 • חסר ריח ונוח לטיפול ויישום
 • בטיחותי לבעלי חיים, ילדים ולמשתמש
 • מוצר אחיד ועקבי בתהליך הכנתו